دفتر شعر

آن قدر که آگهي ست آگاهي نيست

 
در اين همه رنگ، آنچه مي خواهي نيست
در اين همه راه، غير گمراهي نيست
در شهر، خيابان به خيابان گشتم
آن قدر که آگهي ست آگاهي نيست
 


27 خرداد 1393 1516 1

از شهر، نشان عشق ما پاک شده ست

 
بي تو همه ي خاطره ها خاک شده ست
از شهر، نشان عشق ما پاک شده ست
 
چندي ست که گل فروشي کوچه ي ما
بنگاه معاملات املاک شده ست
 


07 خرداد 1393 1651 1