دفتر شعر

 

م...

مرگ آمده و به بخت ما پا زده است

خود را به دروغ زندگی جا زده است

یک بی در و پیکر سیاه  خالی است

انگار مغول به خانه ی ما زده است

 

***

نقد علی رضا عباسی بر سونات بلوط در روزنامه شرق دوشنبه ۲۳ خرداد ۹۰

 

·        
از ميان قالب‌هاي مرسوم شعركلاسيك، رباعي را نسبت به ساير قالب‌ها مي‌توان در جريان شعر امروز تپنده‌تر و داراي قابليتي به‌خصوص و ممتاز تلقي كرد، دليل اين ادعا شايد بافت ساختاري موجز آن و امكان برخورداري گسترده‌اش از زمينه‌هاي موضوعي (خاصه اجتماعي) باشد. قاعده ساختاري اين‌گونه شعري، شاعر را ملزم مي‌نمايد كه در كوتاه‌ترين زمان و موجزترين حالت دريافت‌هايش از جهان واقعيت را به شعر تبديل كند.اين موضوع ابتدا به ساكن علاوه بر نياز به شناخت از وزن به‌خصوص اين قالب شعري، نيازمند نوعي آبديدگي ذهني براي انتخاب درون مايه شعري است. البته چنين نيازي را مي‌توان به تمامي ژانرهاي شعري تعميم داد، مثلا در شعر سپيد نيز به روز بودن ذهن و معاصر بودن نگاه شاعر يك امتياز قابل توجه به حساب مي‌آيد. قالب رباعي با توجه به ريتم و آهنگ ساختاري و موسيقي شنيداري ای كه در خود دارد اگر از امكاناتي نظير نگاه نو و به‌كارگيري مصاديق به روز نيز برخوردار باشد از يك قوت مضاعف بهره خواهد برد. بيشتر رباعي‌سرايان به يك تكنيك خاص و تعريف شده در اين قالب شعري توجه دارند يعني فضاسازي موجز براي وارد كردن شوك نهايي در مصرع پاياني. چنين توجهي در عمل باعث ايجاد يك شكل روايي در كوتاه‌ترين ساختار مي‌شود و از طرفي موجز شدن شعر به درگيري و استنباط مخاطب از آن كمك شاياني مي‌كند. همين خصيصه‌ها كه به‌طور مختصر به آنها اشاره شد، كافي است تا قرابت شعر كوتاه سپيد و رباعي بيشتر درك شود و امكان جاري و تپنده‌تر بودن آن نسبت به ساير قالب‌هاي كلاسيك در جريان شعر امروز مشهود‌تر شود.بهانه عنوان مطالب فوق علاوه بر وجود چنين واقعيتي به صورت كلي در شعر امروز ايران، فعاليت جليل صفربيگي به عنوان يكي از شاعران فعال در دو ژانر سپيد و رباعي است. عملكرد نسبتا موفق صفربيگي در اين دو ژانر مستقل اهميت بررسي و معرفي هرچه بيشتر آثار او را بيشتر نمايان مي‌كند. سونات بلوط نام آخرين مجموعه شعر از سروده‌هاي جليل صفربيگي در قالب رباعي مي‌باشد كه در سال 1389 توسط نشر شاملو به چاپ رسيده است. اين مجموعه متشكل از 48 رباعي است كه در برگيرنده نگاه شاعر در وجوه مختلف اجتماعي، عاشقانه و نوستالژيك هستند. همين تنوع نگاه باعث شده خواننده به‌رغم روبه‌رو بودن با سروده‌هايي كه از وزن يكساني برخوردارند، حسي تكراري و يكنواخت پيدا نكند و از طرفي نو بودن محتوا و استفاده از مصاديق امروزي سروده‌هاي اين مجموعه را به زباني با طراوت و داراي قابليت همذات‌انگارانه رسانده است.
به نمونه‌هاي متنوع زير توجه كنيم:
در زد كسي انگار كه ميهمان داريم/ در سفره گرسنگي فراوان داريم/ امروز پدر ابر زيادي آورد / مانند هميشه شام باران داريم (ص32) ديوانه و مست دوستت دارم را... / از هرچه كه هست دوستت دارم را... / يك لحظه عوض نمي‌كنم با دو جهان / اين يك كف دست دوستت دارم را (ص20) انگار تمام باورم زخم شده / يك ايل بلوط در سرم زخم شده / ايلام چه دست‌هاي زبري دارد/ مثل كف دست پدرم زخم شده (ص40) و نمونه‌هاي ديگري از اين دست كه در مجموعه به وفور يافت مي‌شوند. يكي از نقاط مثبت و داراي ارزش اين مجموعه عدم وجود حشو يا كلمات نامربوط براي پر كردن وزن در سروده‌هاي آن است. شناخت و تسلط كامل صفربيگي از وزن و از طرفي در اختيار داشتن دايره واژگاني نسبتا گسترده و نو باعث شده وي در انتخاب واژگان و عناصر دقت لازم را به‌خرج بدهد و به همين نسبت شاخصه‌هاي خيال، تصوير و انديشه در زبان مصداق با طراوتي پيدا كنند. من با تو چقدر ساده رفتم بر باد/ تو نام مرا چه زود بردي از ياد / من حبه قند كوچكي بودم كه / از دست تو در پياله چاي افتاد (ص 23) ديدم كه دهان او پر از مورچه است/ سرتاسر جان او پر از مورچه است/ مرگ آمده تا مرا از اينجا ببرد/ حتمن چمدان او پر از مورچه است (ص26) علاوه بر وجود ذهن نو و امروزي در شعرهاي مجموعه سونات بلوط، يك طنز دروني (همچنان كه در نمونه‌هاي بالا شاهديم.) در آنها واقع شده است. اين طنز محسوس و قابل دريافت از لايه‌هاي معنايي شعرها هم به بلوغ انديشه انتقادي در آثار جان بخشيده و هم باعث شده زبان سروده‌ها منعطف‌تر و داراي قابليت استنباطي بيشتري شوند.
به‌طور كلي وجود بن مايه‌هاي طنز يك خصيصه ارزشي در شعر مدرن به حساب مي‌آيد و اگر چه صفربيگي از قالبي در مجموعه سونات بلوط استفاده كرده كه متعلق به بخش كلاسيك شعر ايران است، اما نوگرايي و معاصر بودن ذهن وي در شعرهاي اين مجموعه باعث شده خواننده خود را در يك وضعيت كليشه‌اي، محدود و كهنه احساس نكند و بالعكس به امكان استفاده امروزي از قالب‌هاي قديمي پي ببرد. به چند نمونه ديگر از مجموعه سونات بلوط توجه كنيم: انگار هميشه جاي يك تن خالي‌ست/ اين بار كسي نيست نه! اصلن خالي‌ست/يك نيمكت نشسته دارم در خود/ جاي دو نفر هميشه در من خالي‌ست (ص9) او مثل هميشه خواب‌هايش آبي‌ست/ كار من بيچاره ولي بي‌خوابي‌ست/ من گربه ولگرد خيابان هستم / او گربه چاق و چله قصابي‌ست (ص28) شايد در اختيار داشتن چنين امكاناتي براي صفربيگي توان فعاليت در دو ژانر متمايز رباعي و سپيد را به صورت همزمان فراهم كرده و استفاده هوشيارانه وي از وجوه اشتراك اين دو ژانر توانسته، شعرهاي وي را در وضعيت نسبتا موفقي قرار دهد. آنچنان‌كه بدون اغراق مي‌توان جايگاه موثق و داراي اهميتي را در شعر امروز ايران براي سروده‌هاي او (در هردو ژانر) در نظر گرفت. پس از اشاره مختصر به ويژگي‌هاي قابل توجه و ارزشي سروده‌هاي صفربيگي و پرداختن به اشتراكات مثبت رباعي‌ها و شعرهاي سپيد او، بد نيست به نكته‌اي كه از قياس بين اين دو مشهود مي‌شود نيز اشاره شود. آن چيزي كه از اين قياس (بين سروده‌هايي كه در قالب مجموعه به چاپ رسانده) خود را نشان مي‌دهد، گسترده‌تر بودن دامنه ذهن در رباعي سرايي‌هاي وي نسبت به سپيدسرايي‌هايش است. محتواي اكثر آثار صفربيگي در مجموعه شعر سپيد (عاشقانه‌هاي يك زنبور كارگر) كه چندي پيش توسط انتشارات نوح نبي به چاپ رسيده حول محور رمانتيك قرار دارند و سروده‌هاي اين مجموعه غالبا از فضايي حسي برخوردارند، در حالي‌كه تنوع محتوا در رباعي سرايي‌هاي او چشمگيرتر است و دامنه ذهني او در رباعي‌هايش به حوزه‌هاي اجتماعي و موضوعي، بيشتر كشيده شده است. البته شواهد و امكاناتي كه در شعرهاي صفربيگي وجود دارد صحه‌اي بر اين تصور است كه وي در ادامه تجربه شاعرانه خود به موفقيت‌هاي چشمگيرتري در شعر سپيد همگام با سرودن رباعي دست پيدا خواهد كرد.

 

 ***

 

شماره چهارم آنات هم به روز است

www.aanaat.com

 28 خرداد 1390 1776 0

ن...

ن...

نازل می شوم بر تو

دست بر پوستت می سایم

می پردازم به مکاشفه ات

تا  کی

انجیلی چند من

           در من

خاک بخورد؟23 خرداد 1390 1409 0

م...

مادر که کسی به فکر فردایش نیست

یک ذره امید توی رویایش نیست

هر روز نگاه می کنم جز زیلو

یک تکه بهشت زیر پاهایش نیست

 

 

 12 خرداد 1390 1356 0

 

...

چوپان باید چه زود باور باشد

با این همه گرگ اگر برادر باشد

باید که پلنگ کاه و سگ جو بخورد

وقتی که رییس مزرعه خر باشد02 خرداد 1390 1736 0

ب...

ب...


به تو فکر می کنم و

پشت فرمان ماشینم هستم

مردی به تو فکر می کندو

از خیابان رد...

چه تصادف قشنگی

******


 نمایشگاه کتاب
گاوصندوق بر پشت مورچه کارگر+پنج چهارانه در غزفه انتشارات سپیده باوران
عاشقانه های یک زنبور کارگر در غرفه انتشارات نوح نبی
شترها از فینیقیه شیشه اورده اند در غرفه انتشارات فصل پنجم

مجموعه رباعی 57 دوست شاعرم پویا صداقت نیز در غرفه انتشارات شاملو27 اردیبهشت 1390 1651 0

گاو صندوق بر پشت مورچه کارگر+پنج چهارانه

 

گاو صندوق بر پشت مورچه کارگر+پنج چهارانه

منتشر شدند

 

گ...

گفتیم چقدر چوب باور بخوریم

حرص پدر و غصه ی مادر بخوریم

ربطی نه به گرگ دارد این قصه نه چاه

مجبور شدیم تا برادر بخوریم

 

به گزارش خبرنگار بخش كتاب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مجموعه‌ي رباعي «گاوصندوق بر پشت مورچه‌ي کارگر» در قطع رقعي و شمارگان 2200 نسخه از سوي انتشارات سپيده‌باوران مشهد منتشر شده است.

به گفته‌ي صفربيگي، اين مجموعه شامل 60 رباعي جديد از اوست که اغلب مضمون اجتماعي دارند و به مسائل اجتماعي ملموس جامعه مي‌پردازند. شاعر در اين رباعي‌ها از عنصر طنز استفاده کرده و بيش‌تر به سراغ مضامين عيني رفته است.

«پنج چهارانه» نيز شامل پنج مجموعه از رباعي‌هاي پيشين صفربيگي است که پيش‌تر منتشر شده‌اند. «و»،‌ «هيچ»، «اونويسي»، «سونات بلوط» و «کم کم کلمه مي‌شوم» پنج کتاب تشکيل‌دهنده‌ي اين مجموعه هستند که در قطع جیبی و هر كدام با شمارگان 2200 نسخه منتشر شده‌اند.

اوايل امسال نيز مجموعه‌اي از شعرهاي سپيد صفربيگي با عنوان «شترها از فينيقيه شيشه آورده‌اند» منتشر شد

تلفن مرکز پخش:۲۲۲۲۲۰۴-۰۵۱۱

تهران :کتاب فروشی خانه شاعران واقع در پاساژفروزنده

 30 فروردین 1390 1708 0

جایزه ادبی خیام


ت...

توفان زده ام مگر...مگر پوست تو...؟

اين موج چگونه رفته در پوست تو؟

در تو چه جزيره هاي نامكشوفي ست
ماركوپولويي شدم كه بر پوست تو...

***
شماره دوم (آنات) هم به روز شد.

www.aanaat.com***
فراخوان جایزه ادبی خیام ویژه شعر کوتاه

ویژه شاعران ایران وافغانستان

*جایزه ادبی خیام زیر نظر (آنات) برگزار می شود.


*قالب های برگزاری: تمامی قالب های شعر کوتاه (دوبیتی ، رباعی ، سپید، هایکو، سه گانی و...)

*جایزه هر ماه یک بار و در یکی از قالب های شعر کوتاه برگزار می شود

*هر شاعر –در هر قالب- فقط 5 قطعه شعر ارسال نماید.به اثار بیش یا کمتر از 5 شعر ترتیب اثر داده نمی شود.

*در هر قالب سه نفر برگزیده می شود که فقط به برگزیده ی اول جایزه تعلق می گیرد.

*جایزه ادبی خیام موضوع خاصی ندارد و شاعران در ارسال اثارشان با موضوعات مختلف آزادند.

*اثار ارسالی را فقط به نشانی ایمیل سایت  ارسال و حتما قید نمایید مربوط به جایزه ادبی خیام.

*در ایمیل ارسالی همراه اثار نام و نام خانوادگی شماره تماس و نشانی شرکت کننده قید شود.به اثاری که مشخصات ناقص داشته باشند یا با اسامی مستعار ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

*مهلت ارسال اثار از تاریخ اعلام فراخوان تا 12 اردیبهشت برای قالب دوبیتی خواهد بود.
ارسال اثار برای سایر قالب ها فعلا محدودیتی ندارد.

*جایزه ی ادبی خیام ویژه شاعران ایران و افغانستان است وآثار  شاعران ارجمند افغانستان نیز با اثار شاعران ایرانی مقایسه و داوری خواهد شد.

*نخستین مرحله ی برگزاری جایزه ادبی خیام ویژه ی قالب دوبیتی فارسی می باشد.یعنی در ماه نخست دوبیتی های رسیده داوری و نایج داوری در شماره سوم آنات اعلام خواهد شد.

* شرایط شرکت  شاعران اقوام و گویش های مختلف ایرانی  در جایزه متعاقبا اعلام خواهد شد.

*اسامی داوران جایزه ادبی خیام:
اکبر اکسیر-سید علی میرافضلی-حمیدرضا شکارسری-علی رضا فولادی-جلیل قیصری-سید حبیب نظاری عه تا منصوری- عباس حسین نژاد-ظاهر سارایی-سالار عبدی-مصطفی حسن زاده- مریم اسدیان-قادر دلاورنژاد-علی رضا سپاهی لایین-الهام کیان پور-حسین میدری-حسن بهرامی-بابک صحرانورد-نسرین فخیمی-سیامک بهرام پرور-گلاره جمشیدی-مرمر الفت-وهید باقری-سید حسن مبارز-روح الله بهرامیان-وحید کیانی-پیام سیستانی-محمدرضا تربتی-مرتضی حیدری آل کثیر-حسن اربابی-منصور علیمرادی-جلیل صفربیگی

جوایز :
به برگزیده نهایی در هر قالب  پانصد هزار تومان کتاب  اهدا خواهد شد.و جهت چاپ کتاب به صورت رایگان به ناشران حامی جایزه معرفی خواهند شد( فعلا دو ناشر پذیرفته اند که آثار برگزیدگان را چاپ و منتشر کنند)

کتب اهدایی را ناشران و نویسندگان ارجمند کشورمان به جایزه ی ادبی خیام برای اهدا به برگزیدگان هدیه داده اند.اسامی ناشرانی که حمایت مالی جایزه را –تا کنون-بر عهده گرفته اند  به این شرح است :آموت- فصل پنجم- دفتر شعر جوان- داستان سرا- آیینه جنوب- سپیده باوران-شانی- نوح نبی- الیکا-هنر رسانه اردیبهشت- هزاره ققنوس-شاملو-
تعداد زیادی از شاعران و نویسندگان کشور نیز اعلام آمادگی کرده اند که آثار منتشر شده ی خود را به عنوان جایزه به برگزیدگان هدیه بدهند.که اسامی این عزیزان به زودی در سایت منتشر خواهد شد.شاعران و نویسندگان ارجمندی که تمایل دارند در این کار فرهنگی شرکت کنند به هر میزان که تمایل دارند از کتاب های منتشر شده ی خود را در حوزه ی شعر –داستان-رمان و نقد ادبی به نشانی ایلام-صندوق پستی 143-69315 ارسال نمایند.بدیهی است اسامی این عزیزان به همراه تعداد کتب اهدایی در سایت به صورت شفاف اعلام خواهد شد.
*جایزه ی ادبی خیام به هیچ نهاد، دستگاه و موسسه ی دولتی یا غیر دولتی وابسته نیست و جایزه ای است کاملا مستقل که  زیر نظر سایت (آنات) برگزار می شود.

info@aanaat.com

 اسامی شاعران و نویسندگانی که برای اهدای کتاب به برگزیدگان اعلام آمادگی کرده اند تا کنون

اکبر اکسیر- گروس عبدالملکیان-مهدی مظفری ساوجی-عبدالصابر کاکایی-عبدالجبار کاکایی- عباس صادقی زرینی- سیدعلی میرافضلی--حمیدرضا شکارسری- سارا جلوداریان - سمانه نایینی-حامد رحمتی-آرش پور علیزاده- آزاده بشارتی-رضا نیکوکار-بهمن نشاطی-پرویز بیگی حبیب آبادی-محمد حبیبی کسبی-سید مهدی موسوی-راشد انصاری-سعید رضایی سعید-سید ضیاءالدین شفیعی-علی رضا دهرویه-مزدک پنجه ای-علی رضا فولادی-سید حبیب نظاری - عباس حسین نژاد--سالار عبدی-مصطفی حسن زاده- مریم اسدیان-قادر دلاورنژاد-علی رضا سپاهی لایین-الهام کیان پور-حسین میدری-حسن بهرامی-سیامک بهرام پرور-مرمر الفت-وحید کیانی-پیام سیستانی-مرتضی حیدری آل کثیر-منصور علیمرادی-علی یاری -حسن اکبری-کوروش اقا مجیدی-احسان پرسا-حبیب الله بخشودخ.علی رضا عاشوری و...ادامه دارد

 

 

****

نقد سالار عبدی عزیز بر عاشقانه های یک زنبور کارگر

در روزنامه مردم سالاری سه شنبه ۲۳ فروردین

 

جليل صفربيگي شاعر پرکاري ست، البته خيلي ها وي را با رباعيات پويايش مي شناسند، اما به هر حال اين شاعر سي و هفت ساله ايلامي، تنها، شاعر حوزه رباعي نيست و در ساير گرايش هاي شعري هم فعاليت مي کند که از آن جمله مي توانم مجموعه حاضر را مثال و شاهد بياورم که در اين نوبت به بوته نقد و کنکاش گذاشته شده است. اين مجموعه کم حجم 55 صفحه اي را انتشارات نوح نبي در سال 138۹ به چاپ سوم رسانده است.
عاشقانه هاي يک زنبور کارگر، همان طور که از اسمش پيداست سعي دارد تا يک مجموعه متفاوتي باشد. حال، تا چه اندازه توانسته است اين تفاوت در شاعرانگي و تاثيرگذاري را به رخ بکشد موضوعي ست که در اين نوبت به نقد و چالش کشيده خواهد شد.
مي دانيد که به موازات شعر منظوم در زبان و ادبيات پارسي معاصر، نوعي شعر منثور نيز در حرکت و تکاپو بوده است که محوريتش را از نظم و هم آهنگي در موسيقي واژگانش که منجر به رعايت رديف و قافيه و هم ساني طول کشش مصراع ها و ساير قواعد عروضي ست، به بطن واژگان کشانده است و شاعر بدون اين که خود را به رنج و تعب رعايت و حفظ اصول کلاسيک بيندازد، با متدي ديگر، فارغ بالانه در صدد است تا نوعي موسيقي کانسپتي و القايي از ضربان قلب واژگانش به گوش خواننده منعکس کند.
احمد شاملو در اين عرصه نام آشناترين شاعر شعر سپيد است. شخصي که به عنوان شاگرد و پيروي نيما يوشيج، تنها پس ازچند سال از آغاز شاعري اش، راه خود را جدا کرد  و بدين شيوه، سبک و سياق، با الهام گرفتن از زبان پارسي فخيم کلاسيک هم چون زبان تاريخ بيهقي و... شاعر شعر منثور گرديد که البته بنا به دلايلي نتوانست پيروي براي سبک خود پس از حيات شاعري اش بيابد و پس از او هر شاعري که شعر آزاد يا غير منظوم سرود يا مثل صفربيگي به زبان و بياني ساده، امروزي و گفتاري روي آورد يا مثل برخي ديگر از عزيزان با استفاده از همين کلمات امروزي و روزمره به انباشتگي گنگ گونه اي از مفاهيم بر روي لايه هاي زباني پرداخت که چندان هم تا به امروز استقبال نشده است و زياده روي در اين کار ممکن است اندک رشته هاي ارتباطي هم که ميان شاعر و خواننده امروز برقرار مانده است را از هم بگسلد و خواننده اي را که بنا به دلايلي از حوزه شعر کلاسيک منظوم به اين وادي آمده است را دست خالي و عطا به لقا بخشيده از خود براند و ديگر هيچ...!
صفربيگي در اين مجموعه اشعار کوتاهش نيز از لحاظ محتوايي، راه سابق خود را که در رباعي سرايي مي پيموده است را پيموده است. من در نقد مجموعه رباعي اخير ايشان - سونات بلوط - ، هم متذکر شدم که وي شاعر و کاشف حوزه هاي معنايي جديد با تصويرهايي از جنس تفکر و تعقل امروزي به ظرافت احساس آذين بسته است. وي در واقع، در اين مجموعه نيز با تکيه بر حس و عاطفه ذاتي شاعرانگي اش و با استفاده از انرژي آزاد شده و رنگ و نقش پذيرنده اپژه هاي شعري خود، در نقش هايي دگرسان با الواني تازه تر، شاعرانگي کرده است و بر اين تکيه شعري خود فخر فروخته است!
وقتي که مي بينمت
پرنده اي در گلويم آواز مي خواند
اسبي در سرم شيهه مي کشد
و باران
وباران
وباران
ص6
آن چه به جز عنصر تکرار-  که از شگردهاي موثر شاعر در کل مجموعه هم هست - ، در اين نمونه شعر ياد شده به چشم ميآيد، کارکردهاي تازه مفهومي است که با ترکيب چندين کاراکتر مرتبط و گاها غيرمرتبط که منجر به شگرد آشنايي زدايي يا غرابت استعمال هم مي گردد، به نتيجه معنايي تازه  مي رسد. خواننده در ذهن عاطفي خود، بدون کوچک ترين زحمتي مي تواند ربط صداي پرنده اي که از گلويش برمي خيزد را با اسبي که هنگام شيهه کشيدن  - که آواز ذاتي اوست ، سرش را بالا مي گيرد، با شخص من ، راوي - که با الهام از آواز پرنده و شيهه اسب با اشتراک و تاسي از اين دو ابژه شعري، هنگام ديدار چنين نقش هايي پذيرفته است - ، هم راه و هم دل گردد و با تاکيد " و باران " نيز که ضرب آهنگي است در القاي هرچه بهتر حس تصويري به خواننده کمک مي کند ، ملازمت کند!
به عقيده من البته صفربيگي در اين مجموعه کار شاقي نکرده است ، او تنها از سال ها تفکر و انديشه ورزي شاعرانه اش بدون آن که بخواهد يا بتواند به گونه ديگري بسرايد يا نتيجه گيري کند ، بهره برده است. اگر خواننده  مي خواهد به سراغ چنين شاعري برود بايد به تن پوش ظرافت فکري - عاطفي ملبس گردد و متوجه باشد که با شاعري روبه روست که از خود به در آمده و اين نه به معناي اين باشد که مثلا گنجشکي يا اسبي يا سنگي شده است که اگر هم گنجشک شده است در چند سويه شخصيتي اش، گنجشک - انساني ست شاعر که سهم اش از انسان بودن همان سال هاي شاعرانگي ست که اکنون در لباس گنجشک، جيک جيکي شاعرانه سر داده است...!
رودخانه دوران کودکي ام را ديدم
از کنار همديگر گذشتيم
نه او مرا شناخت
نه من او را شناختم  شاعر، با استفاده عاطفي از سياليت سيار رودخانه اي که هر لحظه در حال نو شدن است و گريز منطقي و تطبيقي با شخصيت انساني که از اول تولد تا مرگش هر لحظه در زايش و مرگي مکرر پرسه مي زند، اين عدم شناخت را تبيين نموده است! وي در به کارگيري ابژه ها در نقش هاي ذاتي شان ايماني ويژه دارد و هرگز قصد ندارد تا با ترکيب نقش هايي غير هم خوان و نامرتبط ، شعر خود را از فضاي کانسپتي - عاطفي که مورد پسند اوست خارج و به گنگي و توهم دچار کند.
ملواني شوريده
خلباني سر به هوا
شاعري عاشق
قصابي دل رحم
کارگري ساده
...
آدم هاي زيادي در من هستند
که عاشق هيچ کدام شان نيستي
شاعر براي هر موصوفي از خود و در خود، صفتي متناسب و در خور از بطن فاعل استخراج کرده است و فقط قصابي خون ريز نتوانسته است باشد و اين پرسوناها يا نقاب هايي ست که شاعر ، خود را در پس آنها زندگي مي کند که هيچ کدام شان نيز مورد پسند معشوق نيست!
در برخي شعر ها نيز ، معنا در جا به جايي کارکردي  مضموني دو يا چند واژه حادث شده است.
از قطار پياده مي شوم
سفر
از پنجره برايم دست تکان مي دهد
در اين نمونه، سفر که خود کارکردي رونده و مسافرانه دارد ، در جاي گاهي ايستا ، براي مسافري که از آن بازگشته است دست تکان داده  و مي رود...!
برخي شعرها هم نحله اي فلسفي و گه گاه تاريخي - اسطوره اي دارند. شاعر بدون آن که بخواهد شعر خود را تماما ملبس به پيچيدگي هاي فلسفي کند، تنها تا آن جايي مجاز به ورود به اين حوزه انديشه اي شده است که بتواند به رنگ و رنگي ديگر تزيين شود و به تاملي ژرف وادارد. مثلا در شعري از خود و بيماري مسري خود ميآغازد و با سيري تاريخي - فلسفي، در نهايت به خود مي رسد  و اين از خود به خود رسيدن، حاوي و حامل نکاتي است که در انديشه در عاطفه نهادينه شده و حل شده شاعر مي گذرد و جريان و سيلان دارد.
29 فروردین 1390 2236 0

گاو صندوق برپشت مورچه کارگر

م...

ما دردسری برای همسایه شدیم

همسایه ی بی نوای همسایه شدیم

از بس به کباب دلمان بو بردند

شرمنده ی گربه های همسایه شدیم

 

***

شترها از فینیقیه شیشه آورده اند

منتشر شد

 

تلفن مرکز پخش:۰۹۱۲۱۵۹۱۸۹۱ 

 24 اسفند 1389 1448 0

آنات - سایت تخصصی شعر ایران و جهان


آنات به روز شد

www.aanaat.com


16 اسفند 1389 1582 0

م...

 

برای اصغر نبیلو

من قلک خویش را شکستم که پدر...

در کوچه به شوق آن نشستم که پدر...

امروز سی و دو سال از آن روز گذشت

در حسرت آن دوچرخه هستم که پدر...

 

***

خوشبختانه (آنات) مورد استقبال بسیار خوب شاعران و نویسندگان کشور قرار گرفته و آثار ارزشمند زیادی در حوزه های مختلف مربوط به شعر کوتاه ایران و جهان به دستمان رسیده و همکاران ارجمندم در تحریریه ی آنات مشغول فعالیت هستند انشاءالله تا ۱۵ اسفند شماره ی اول (آنات) منتشر خواهد شد.همچنان منتظر آثار شما عزیزان هستیم.

 

 

 05 اسفند 1389 1382 0