در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده مهدی بهبودیخواه)

دفتر شعر

سلام ما به حسین

هو المحبوب
سلام ما به حسین و به کربلای حسین
سلام ما به شهیدان سرجدای حسین

سلام ما به حسین و به جمع اصحابش
به هر شهید خداجوی نینوای حسین

سلام ما به امامی که عاشق حق است
و حق هم عاشق او است و خون بهای حسین

سلام ما به حسین و به هر که او را خواست
و آن کسی که شده یار و آشنای حسین

سلام ما به کتیبه، به پرچم مشکی
سلام ما به محرم مه عزای حسین

سلام ما به شهادت، به عزت و غیرت
به هر که بدرقه اش کرده خوش دعای حسین


14 شهریور 1398 171 0

مهجوری

یا حسین

صد آه ز غصه فراق و دوری
عکس حرم و بیدلی و مهجوری

گر نیست لیاقتم پیامی بفرست
از دور سلامی بدهی مأجوری!


17 مهر 1397 99 0

حس دل آشوب

هو السمیع
دلتنگم و دیدار تو آرانش جان است
آرامش جان فرصت ابراز نهان است
ترسم ولی از وصل که آرام ندارد
زین حس دل آشوب جهانی نگران است!


16 مرداد 1397 208 0

قدم صدق

هو المحبوب
از عشق فقط لاف زدن فهمیده
هر کس که هوس را طلبش نامیده
کو یک قدم صدق به سوی مقصود؟
معشوق موانع رهش برچیده!


09 اردیبهشت 1397 146 0

سرگردان

یا زینب
جز سر نبود هر چه که سر گردانم
دنبال سرت ببین که سرگردانم
سایه ز سرم مگیر ای نیزه نشین
عمری است که سرسپرده جانانم
 


13 مهر 1396 165 0

غم بی انتها

یا حسین
رفتی که بفهمیم خدایی هم هست
بر فرصت زندگی بهایی هم هست
ای خون خدا که خون بهای تو خداست
آیا به غم تو انتهایی هم هست؟!
 


03 مهر 1396 116 0

غم بی انتها

یا حسین
رفتی که بفهمیم خدایی هم هست
بر فرصت زندگی بهایی هم هست
ای خون خدا که خون بهای تو خداست
آیا به غم تو انتهایی هم هست؟!
 


03 مهر 1396 95 0

با علی باش

هویا علی مولا
با علی بودن چه زیبا بی علی بودن چه زشت 
بی علی در قعر ناری با علی صدر بهشت

با علی در اوج عزت بی علی ذلت پذیر
بی علی دانی و پستی با علی عالی سرشت

با علی راه تو روشن بی علی در گمرهی 
بی علی راهی دوزخ با علی سوی بهشت

با علی باش و رها باش و رها از او مشو
بی علی یک لحظه یک دم هم مشین بی هو مشو
************
با علی معنا بگیری بی علی بیهوده ای 
!بی علی یاوه سرایی با علی فرموده ای

با علی مهرِ وفایی بی علی شرم خطا 
بی علی رنج ندامت با علی آسوده ای

با علی بخت بلندی بی علی نحسی شوم 
بی علی درد مضاعف با علی خوش بوده ای

با علی باش و رها باش و رها از او مشو 
بی علی یک لحظه یک دم هم مشین بی هو مشو
************
با علی گرم حضوری بی علی در فاصله 
بی علی آشفته حالی با علی دل یکدله

با علی طوفان ندیده بی علی غرقاب غم 
بی علی حیران و واله با علی بی مشغله

با علی در ناز و نعمت بی علی مسکین ترین 
بی علی فقر و نداری با علی با راحله

با علی باش و رها باش و رها از او مشو
بی علی یک لحظه یک دم هم مشین بی هو مشو


16 شهریور 1396 400 0

دولت علی

هو
یا امیرالمومنین

کی آدم عاقل از خدا دور شود 
کاری کند از جفا که معذور شود
در هر دو جهان یقین که منفور شود
هر کس ز ولایت علی برگردد
*********
در پای هوای نفس خود بنشسته
بر حق و حقیقتی دو چشمش بسته
گمراهی او دگر شده پیوسته
هر کس که ز بیعت علی برگردد
*********
از باغ خدا صفا بچیند آیا؟
در زمره بندگان نشیند آیا؟
از زندگیش خیر ببیند آیا؟
هر کس ز محبت علی برگردد؟
*********
گمگشته رهی به سوی مقصد نبرد
سرگشته رهی به دیر و معبد نبرد
بیچاره در این میانه جز بد نبرد
هر کس که ز صحبت علی برگردد
*********
خسران زده عاقبت خودش را شکند
بر دور حریم ناکسان پرسه زند
بی مایه خرید نقد را نسیه کند
هر کس که ز دولت علی برگردد
**********
ای لب به جز از ذکر علی ذکر نگو
ای دل به جز از عشق علی عشق مجو
ای جان به جز از عطر علی عطر نبو
آتش ز شفقت علی برگردد
 


05 شهریور 1396 113 0

دولت علی

هو
یا امیرالمومنین

کی آدم عاقل از خدا دور شود 
کاری کند از جفا که معذور شود
در هر دو جهان یقین که منفور شود
هر کس ز ولایت علی برگردد
*********
در پای هوای نفس خود بنشسته
بر حق و حقیقتی دو چشمش بسته
گمراهی او دگر شده پیوسته
هر کس که ز بیعت علی برگردد
*********
از باغ خدا صفا بچیند آیا؟
در زمره بندگان نشیند آیا؟
از زندگیش خیر ببیند آیا؟
هر کس ز محبت علی برگردد؟
*********
گمگشته رهی به سوی مقصد نبرد
سرگشته رهی به دیر و معبد نبرد
بیچاره در این میانه جز بد نبرد
هر کس که ز صحبت علی برگردد
*********
خسران زده عاقبت خودش را شکند
بر دور حریم ناکسان پرسه زند
بی مایه خرید نقد را نسیه کند
هر کس که ز دولت علی برگردد
**********
ای لب به جز از ذکر علی ذکر نگو
ای دل به جز از عشق علی عشق مجو
ای جان به جز از عطر علی عطر نبو
آتش ز شفقت علی برگردد
 


05 شهریور 1396 99 0

توبه نامه

رباعی
ای آنکه ندیده غیر زشتی از من
یک عمر گذشته و گذشتی از من
چون شرح دهم بخششت ای  بخشنده
یک توبه به صد گنه نوشتی از من
******
صد بار "برای بار آخر" گفتم
یک عمر ز توبه مکرر گفتم
من با تو سر جنگ ندارم، بنگر
از کرده خود به دیده تر گفتم
******


26 مرداد 1396 196 0

توبه نامه

رباعی
ای آنکه ندیده غیر زشتی از من
یک عمر گذشته و گذشتی از من
چون شرح دهم بخششت ای بخشنده
یک توبه به صد گنه نوشتی از من
******
صد بار "برای بار آخر" گفتم
یک عمر ز توبه مکرر گفتم
من با تو سر جنگ ندارم، بنگر
از کرده خود به دیده تر گفتم
******


26 مرداد 1396 128 0

ای دل تو چه کرده ای

دور از حرمم ولی دلم در حرم است
با تک تک زائران دلم هم قدم است
ای دل تو چه کرده ای که دور افتادی؟!
کی جای در این سفره گسترده کم است؟
اما ز عنایات امامت بر گو:
اینجاست که دل شکستگی محترم است
این گوهر وصل است تو ارزان مفروش
وین حسرت دیدار بسی مغتنم است!


25 مرداد 1396 100 0