در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده علی رضایی پور مشیزی)

دفتر شعر

امام رئوف

باز دل غافلم رنگ خدایی گرفت
زائر مشهد شد و بوی رضایی گرفت
گنبد و گلدسته ای، پرچم سبزی قشنگ
جنب امام رئوف، بَه چه صفایی گرفت
شکر کنم کردگار، بوی گل و روی یار
با نظری مهربان، ذره بهایی گرفت
هر که شود زائرش، کم نبرد از درش
هر مس ناقابلی، رنگ طلایی گرفت
ای که مریض آمدی، درگه سلطان ما
قلب سیاهت نگر، رنگ و جلایی گرفت
 گوش کن این نکته را، تا دم آخر عزیز
هرکه مریض رضاست، جام شفایی گرفت
این دل سرگشته ام، گشته چه آرام و رام
درگه سلطان طوس، حال و هوایی گرفت
ناظر  دلداده ات، آمده با شور و شوق
شاه خراسان دلم، از تو رجائی گرفت
سروده:علی رضایی پورمشیزی( ناظر)


07 تیر 1397 84 0