در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو نویسنده سعید بیاتی )

دفتر شعر

یاسین - یاحسین سر بریده

آنکه بی خاتم سلیمان می شود
بی عصا موسای دوران می شود
آنکه بی سر، سر تر از سردارهاست
بی کفن هم شاهِ شاهان می شود
❇️❇️❇️
آنکه روی نیزه، منبر می رود
با گلویی پاره، محشر می رود
آنکه خاتم می مکد از تشنگی
بی نصیب از مهر مادر می رود
❇️❇️❇️
آنکه صید گرگ کنعان می شود
روضه مرثیه خوانان می شود
آنکه تا بر "دیر نصرانی" رسد
شخص عیسی هم مسلمان می شود
❇️❇️❇️
آنکه نامش شور و شین است، حسین
بر پیمبر، نور عین است، حسین
آنکه بی سر هم خدایی می کند
او حسین است، حسین است، حسین


20 شهریور 1398 231 0

فتنه اینست...

فتنه یعنی توبه بسم الله بخواهد 
یا ز بتگر کعبه بنت الله بخواهد 

فتنه یعنی ملک ری دین را بگیرد 
شمر ملعون اجر صفین را بگیرد 

فتنه یعنی کفر دریا را شکافد 
روزه داری، فرق مولا را شکافد 

فتنه یعنی اشعری گردد سلیمان 
خوشه ای گندم شود سرباز شیطان 

فتنه یعنی محتسب هم مست باشد 
ساربان با رهزنان هم دست باشد 

فتنه یعنی جو بگیرد جای گندم 
شیشه ها هم پر شوند از خون مردم 

فتنه یعنی جعل عنوان‌ در خلافت
یا فدک را غصب کردن با وقاحت

فتنه یعنی خانه داری در خیابان
فتنه یعنی گور خوابی در زمستان

فتنه یعنی کفر ایمان با دو عشوه
فتنه یعنی خواب کهفی وقت غزوه


فتنه اینست ای برادر، اینچنین است
فتنه هم چاه است و هم اشکی حزین است

فتنه هم چشم است‌ و هم مانند خار است
هم اناالحق است‌ و هم جریان دار است

فتنه چون یاقوت بی قیمت که سنگ است
مثل عمریست که نزدیکی به‌ مرگ است


07 اردیبهشت 1398 171 0