کتاب » اشتیل (STHIL)
 
 اره هاي برقي (0)
اره هاي برقي اشتيل بالاترين حد راحتي كار در مقايسه با اره هاي موتوري را در فضاهاي بسته و يا در اطراف منزل و ساختمان نيز ميسر مي سازند. و اين امر بسيار ساده با برق از درون پريز انجام پذير است.
 اره هاي موتوري (0)
اين اره ها همه فن حريف، محكم و با دوام مي باشند. موتورهاي اين اره ها حتي با دور متوسط قدرت كشش خارق العاده اي ايجاد مي كنند/ اره هاي ايده آل براي بخش كشاورزي، براي درختان ميوه و باغباني و همچنين براي تيم هاي خدمات شهرداري.
 علفتراش هاي موتوري (0)
داس هاي موتوري پرقدرت، ايده آل براي زدن علفهاي هرز باغات، ساقه دار و بدون ساقه تا قطر 2 سانت مناسب است. تيغه هاي برش كليه علفتراش هاي موتوري قابل تبديل به تيغه اره اي، تيغه سه پره و تيغه نخ نايلوني مي باشد.
 شمشاد زن هاي موتوري (0)
پرچين زن هاي اشتيل مخصوص كارهاي اصلاحي در پارك ها و محوطه هاي سبز طرح ريزي شده است. و ليكن براي باغ هاي بزرگ شخصي نيز بسيار مناسب مي باشد. به خصوص در جاهايي كه پرچين هاي بلند را بايد كوتاه كرد.
 لوله بر – آسفالت بر (0)
نكات قوت لوله برها در مواقعي است كه بايستي فولاد، بتن، سنگ، لوله هاي چدني، آسفالت و مواد مشابه بريده شوند. اين دستگاههاي با تكنولوژي محكم خود حتي از عهده سخت ترين كارها نيز برمي آيند.
 خزانروب (0)
چنانچه برگ هاي درختان، تكه هاي قطع شده و يا تخم هاي درختان بايد در فضاهاي نه چندان كوچك جمع آوري گردند. دمنده ها و خردكننده هاي مكنده هاي اشتيل هم كار را به مراتب آسان تر مي كنند و هم موجب صرفه جويي در زمان مي گردند.