کتاب » دفتر شعر » قیصر امین پور
 
مجموعه کامل اشعار قیصر امین پور
مجموعه کامل اشعار قیصر امین پور

قیصر امین پور

ناشر: مروارید

سال انتشار: 1390

قیمت: 13500

شعر و کودکی
شعر و کودکی

قیصر امین پور

ناشر: مروارید

سال انتشار: 1386

قیمت: 6900

گلها همه آفتابگردانند
گلها همه آفتابگردانند

قیصر امین پور

ناشر: مروارید

سال انتشار: 1380

قیمت: 1000

سنت و نوآوری در شعر معاصر
سنت و نوآوری در شعر معاصر

قیصر امین پور

ناشر: علمی فرهنگی

سال انتشار: 1384

قیمت: 8500

آینه‌های ناگهان
آینه‌های ناگهان

قیصر امین پور

ناشر: افق

سال انتشار: 1372

قیمت: 3500

دستور زبان عشق
دستور زبان عشق

قیصر امین پور

ناشر: مروارید

سال انتشار: 1386

قیمت: 1600

بی بال پریدن
بی بال پریدن

قیصر امین پور

ناشر: -

سال انتشار: 86

قیمت: 900

مثل چشمه، مثل رود
مثل چشمه، مثل رود

قیصر امین پور

ناشر: سروش

سال انتشار: 1385

قیمت: 6000