دفتر شعر

در ازدحام تهمت و تیغ و تزویر


در ازدحام تهمت و تیغ و تزویر
راحت نمی شود گرفت
وقتی که
بعد از مرگ نیز
تیرباران شوی؟!
 18 آذر 1394 2114 0

این اتفاق همیشه نمی افتد


... این اتفاق
همیشه نمی افتد
که انسان
از دست آب، آتش بگیرد
 29 آذر 1393 2365 0

به بود و نبود آب، کاری ندارم


دیگر
به بود و نبود آب، کاری ندارم
وقتی که می بینم
در آتش گرفتن جگرِ پاره پاره ات
آب نیز دست دارد!
 23 شهریور 1393 2435 0

تنهایی...


تنهایی
مرگ غریبی است
 23 شهریور 1393 2874 0