دفتر شعر

...

 یک ماهی کوچک تقلا می کند در تور
نه قایقی پیداست
نه مرد ماهیگیر.
غوغای مرغان می رسد از دور19 تیر 1391 1855 0

...

 تا سر کوی شما را بلدند
عاشقان را چه غم از نفی بلد؟

 12 تیر 1391 2190 0

...

 از سایه هاتان
باغی شکفته است
آه ای پرنده ها!12 تیر 1391 1815 0

...

 یک ماهی کوچک تقلا می کند در تور
نه قایقی پیداست
نه مرد ماهیگیر.
غوغای مرغان می رسد از دور12 تیر 1391 1713 0

...

 یک جهان حرف دارد
یک جهان حرف.
ردپای تو در برف.12 تیر 1391 1884 0

...

 باران رسید و
           پنجره ام را قشنگ کرد12 تیر 1391 1881 0

...

 عشق

موسیقی شب های تو باد12 تیر 1391 1957 0

...

 زیبا نگاه کن
تا هر چه هست
        در نظرت دیدنی شود12 تیر 1391 1895 0

...

 در این صبح برفی
دلت را به آیینه بسپار
مرا هم دعا کن12 تیر 1391 1639 0

...

 تا پنجره باز است
تا فرصت پرواز مهیاست؛
ای دوست!
         بیا تا پر و بالی بگشاییم12 تیر 1391 1603 0

...

تا پنجره باز است
تا فرصت پرواز مهیاست؛
ای دوست!
         بیا تا پر و بالی بگشاییم


12 تیر 1391 1509 0

...

 ای راوی سرگشتگی من!
من تا ته این قصه
                  به دنبال تو هستم12 تیر 1391 1346 0

...

در همهمه ی این همه دل های مهیب

عشق تو غنیمت است...12 تیر 1391 1270 0

...

 سلام یعنی عشق
هزار بار سلام12 تیر 1391 1311 0

...

 ماه پشت کاج ها در فکر تنهاییش بود
من به فکر تو.12 تیر 1391 1114 0

...

 ماه از اوج خودش
روبه تاریکی من می تابد

پلکم از خواب زمین گرم تر است
کفتری نیست دراین چاه که نیست12 تیر 1391 1226 0

...

 از خاطرات وازده ی تقویم
یک برگ کنده می شود و
                             کهنه می شویم12 تیر 1391 1357 0