دفتر شعر

...

کاشکی از آسمان خبر نداشتم
من
_که_
پر نداشتم


06 تیر 1398 402 0