در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده محدثه سعدونی)

دفتر شعر

ماه بنی هاشم صدایت زد برادر....

این اولین شعر من است

کمبود هایش را ببخشید

 

می خوانمت ای مرهم قلب شکسته...ای شاهِ خنجر خورده ی پهلو شکسته

 

می خوانمت چَشمم ببین غرق بلور است...از داغ والایت دل زینب شکسته

 

من در نیازت حنجره بدریده ام، تو...تو در سکوتت عرش را در هم شکسته

 

لب های خشکت، خنجری بر رودها شد...از شرم تو، بحرِ خدا از هم گسسته

 

بانگِ فغان اصغرت در لاله ی گوش...من به فدای حنجر در خون نشسته

 

ماه بنی هاشم صدایت زد برادر...زنگ صدایش خنجری بر قلب خسته15 آبان 1392 731 0