در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده سیده حورا موسوی )

دفتر شعر

شش گوشه ی تو

من مست مدام هستم از خوشه ی تو

ره می سپرم همیشه با توشه ی تو

یک گوشه به من در این جهان جا بدهید

یک گوشه ولی کنار شش گوشه ی تو11 خرداد 1393 496 3

شعر

تنها بودیم

من و شعر 

در را بازگذاشتم22 اردیبهشت 1392 646 9

دیروز هستم

وقتی می خواهم به دیدن تو بیایم
مطمئن نیستم
حتی کفش های دیروزم
اندازه ی پاهایم باشند


01 اسفند 1391 1015 4

سپید تمام کن این داستان را

تمام شب هایم را

خوایبدم 

تمام صبح ها

پرده ها را کشیدم

و صبحانه را مفصل خوردم

معمولی گذراندم

تا

بی تو

حداقل

مثل تو

زندگی کرده باشم30 دی 1391 727 1

طرحی از حسرت

حسرت می خورم

به گل پژمرده ی 

چیده شده ای

که یک بار انتخاب شده است ...15 دی 1391 594 2

انتهای ادب ابتدای شماست

یا ام البنین سلام الله علیها 

علی پروری کرده ای 

که عباس تیر در چشم دارد 

و بغض نرسیدن مشک در گلو ... 04 آذر 1391 998 4

کربلا

جهاد اکبرت 

و جهاد اصغرت بود 

میدان کربلا 

همین اندازه از تو بگویم 

دو شب از محرم 

دو پسر را باید گریست ...02 آذر 1391 716 1

روضه

چه روضه ای از این بازتر 

که هروز 

تشنه تر بودم 

بیشتر 

یادت کردم ... 

یا ایتها النفس المطمئنه ... مرا به خودت بازگردان 27 آبان 1391 687 1

" یاعلی "

کمر راست می کنم 

بلند شوم 

دستگیره ی در نمی گذارد

این ماه 

"یاعلی"  هایم شهید می شوند ...21 مرداد 1391 594 2

خارج از قسمت مان

همه ی من بودی

تقسیم کردم خودم را به تو 

خارج از قسمتمان 

تنهایی بود

باقیمانده ای از عشق نماند ...13 مرداد 1391 683 4

پاهای خانه می لرزید

به تو رسیدن؛
فکرم بود
به خانه که رسیدم
دیوارها خود را به
میخ قاب عکس تو دار زده بودند
پاهای خانه می لرزید ...


06 مرداد 1391 579 2