در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده سید علی محمد نقیب)

دفتر شعر

با دیدن او به اشتباه افتادند

آن ها که سوی فرات راه افتادند

با دیدن او به اشتباه افتادند

تصویری از او که بر دل آب افتاد

با سنگ همه به جانِ ماه افتادند20 شهریور 1392 1266 3

درِ این خانه و آتش!؟

آتش...

مردم ِ  شهر رسیدند ولی با آتش

 

آمده لشکر ِ ابلیس سراپا آتش

 

داشت از درد تنِ خانه به خود می پیچید

 

داد زد کوبه ی در  وای خدایا آتش

 

درِ این خانه و آتش!؟چه خیالی دارند؟

 

جمع کردند در ِ خانهء دریا آتش

 

در خودش شعله زد و سوخت و خاکستر شد

 

با خودش گفت چرا خانهء زهرا آتش!؟

.

.

 

باز تکرار ِ همین قصه کمی آنسوتر

 

کربلا،روز دهم،خیمه و غوغا آتش

 08 مهر 1391 639 6

رباعی تقدیم به حضرت زهرا

رباعی تقدیم به حضرت زهرا


سجاده خویش را که وا می کردی

تا آخرِ شب خدا خدا می کردی

اما درِ خانه ی تو را سوزاندند
آنها که برایشان دعا می کردی


24 شهریور 1391 1538 4