در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده سعید تارم)

دفتر شعر

هوای او

عباس (ع) که پشــــت پا به دنیا زده است

قید سر و چشم و دست و پا را زده است

هر چند که از سکینه خود تشنه تر است؛

اما به هــــــــــــــــوای او به دریا زده است!
 10 آذر 1393 957 1