در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده سید حسن مرتضوی)

دفتر شعر

ضربان قلبم حسین...

استاد می گفت : "ضربان قلب را اعصاب کنترل می کنند"

انگار نمی دانست که قلب ، فقط به عشق حسین (علیه السلام) است کهمی تپد...30 آبان 1391 967 0

مردان دلیر را چه کار با دلار؟

بگذار دلار گران شود

خدای ما رازق است

اصلا

مردان دلیر را چه کار به دلار؟

آنانکه زندگیشان غرق مال است عاشق دلارند 

ما روزیمان دست دلار نیست

نمک سفره مان هم حساب و کتاب دارد

مردان دلیر را چه کار به دلار؟

ما در بازار بورس به دنبال نرخ عشقیم

عشق یار نه دلار

بگذار خیالت را راحت کنم

ما سر سفره کریم نشسته ایم

خواه دلار ارزان باشد،خواه گران29 آبان 1391 588 2

بازار شام...

دیروز در بازار شهر دیدمشان .دست پدرش را محکم گرفته بود و با شوق مغازه ها را نگاه می کرد.بیشتر از آنکه شوق خرید عروسک داشته باشد شوق گرفتن دستان مهربان پدر را داشت...

اما چه سخت است دختر را از پدرش جدا کنی و غریبانه در بازار بچرخانی...

چه بازاری،بازار شام

چه دختری ، دردانه حسین29 آبان 1391 537 1