در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده امین علیمردانی)

دفتر شعر

ای کاش...

ای كاش به دریای غمت غرق شوم

در  حزن  عزا  و  ماتمت غرق شوم

ای كاش كه قسمتم شود با این موج

روز   دهم   محرمت  غرق   شوم 

            05 آذر 1391 767 4