در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده سجاد نهبندانی)

دفتر شعر

غزلی هدیه به گل ام البنین (ع)

بدون مهر تو دردی  دوا نخواهد  شد
بدون عشق تو دل باصفا نخواهد شد

از این زمانه چه گویم که جز تو ای مولا
دگر کسی به  منش  باوفا نخواهد شد

جنون مرا  به  تو  نزدیکتر  کرده
دگر کسی به جنون مبتلا نخواهد شد

تمام خاکهای جهان بی ثمر بود زیرا
که هیچ گل چو گل کربلا نخواهد شد

تمام هستی عباس وقف ارباب است
که هیچکس جز عمو باوفا نخواهد شد10 اسفند 1391 1149 7