دفتر مجازی شعر

 

سـفر، بهانه ی خوبـی بـرای رفتـن نیست...

شاعر: مژگان عباسلو

20 تیر 1392 | 4168 | 1
سـفر، بهانه ی خوبـی بـرای رفتـن نیست
نخواه اشک نـریزم، دلـم کـه آهـن نیست!

نگو بـزرگ شدم، گریـه کـار کوچک هـاست
زنی که اشک نریزد قبـول کـن، زن نیـست

خبر رسیده که جای تـو راحـت است آنـجا
قـرار نیست خـبرها همیشه...اصلا نیست

شب است بی تو دراین کوچه های بارانی
و پــلک پنــجره ای در تـب پریــدن نیــست

 حســود نیــستـم امــا خـودت ببــین حتی
چراغ خانه ی مهتاب بی تو روشن نیـست

"مــــرا ببخش اگــر گــریه می کنــم وقتـی
نوشته ای که غزل جای گریه کردن نیست"
.....
زنی که فال مرا می گرفت، امشب گــفت:
پــرنده فکــر عبـور است، فکــر مــاندن ......

مژگان عباسلو

امتیاز دهید:
Article Rating | امتیاز: 4.07 با 15 رای


نظرات

منوره السادات نمائی مرتضائی
14 مرداد 1392 10:34 ب.ظ
پرنده فکر عبور است ، فکر ماندن ...

سلام خانم عباسلو
خیلی عالی هستن غزل هاتون