دفتر شعر

بعد از تو...

بعد از تو فهمیده ام
«قهوه ها»
تلخ هستند


19 آبان 1398 511 0

دیباج!

منصور
با دست های منفور
از هزار سوی زمین
یاری می شود
اما درهای آسمان
تنها به روی پیشانی تو باز است
دیباج!

 15 اردیبهشت 1394 1577 0

این اتفاق همیشه نمی افتد


... این اتفاق
همیشه نمی افتد
که انسان
از دست آب، آتش بگیرد
 29 آذر 1393 2360 0

تنهایی...


تنهایی
مرگ غریبی است
 23 شهریور 1393 2867 0

زمین برای تو جاذبه نداشت!


آسمانی شدی
زمین
برای تو
جاذبه نداشت!

 30 مرداد 1393 2656 0

جمعه ها سرگردان


آفتاب گردان
جمعه ها سرگردان
... شاید
خورشید از مغرب بتابد!

 30 مرداد 1393 2609 0

بال های من به بام تو نمی رسند


بال های من
به بام تو نمی رسند

مگر خیال تو
مرا شهید کند

 30 مرداد 1393 2429 0

شب عاشوراست..

شب عاشوراست
چراغ های شهر را خاموش کنید
بگذارید
آن ها که می خواهند کنار دریا بروند
بروند


19 مرداد 1393 3234 0

شمر تعزیه

نه سلامی
نه امضایی
نه عکسی
چه روزگار بدی دارد
شمر تعزیه


19 مرداد 1393 3683 0

برای سرودنت

لب این حوض می نشینم
چنگ آبی بر می دارم
و به آن زل می زنم
وقتی بهانه ای ندارم
برای سرودنت


19 مرداد 1393 2730 0

سرت را بلند کن اسماعيل!


سرت را بلند کن اسماعيل!
سرت را بلند کن!
دنيا
پر از کودکان قرباني است

 

 01 مرداد 1393 1673 0

نگرانم...


نگرانم
مثل نهالي که در جاده ي
منتهي به کارخانه ي چوب روئيده است.

 

 01 مرداد 1393 1789 0

از چشمانم برف مي بارد

 
آنقدر سردم
که هربار گريه مي کنم
از چشمانم برف مي بارد
 


09 خرداد 1393 1725 0